Aquestes trobades pretenen promoure la creativitat i la innovació per construir un moment d’experimentació col·lectiu que potenciï les diferents formes de fer acció comunitària a la ciutat.

Coneixement

El procés està generant un sociograma, així com unes hipòtesis de treball i d’oportunitats per facilitar i promoure l’acció comunitària.

Participació i relació

S’està mapejant el conjunt d’energies comunitàries de la ciutat, establint contacte amb elles i entre elles, a través d’espais d’escolta i implicació.

Apropiació i co-producció

El disseny dels espais, formats i continguts de les trobades esdevé a partir dels interessos expressats per les experiències comunitàries que han estat implicades en l’organització i dinamització.

Reconeixement

Reconèixer i potenciar l’acció comunitària que es fa tant des dels serveis públics com des de la comunitat organitzada.
Scroll to Top