Energies Comunitàries és un projecte impulsat per Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona que pretén donar a conèixer, reconèixer i enfortir a la gran diversitat de projectes i agents comunitaris que volen fer de Barcelona una ciutat més justa i democràtica.

Amb què somiem?

Una ciutat justa i democràtica la construeix una societat dinàmica i organitzada comunitàriament, és a dir, apoderada; amb consciència sobre els seus drets i les seves responsabilitats envers el bé comú i la millora de les condicions de vida per a tothom.

L’enfortiment comunitari ens ha de permetre assolir una societat amb relacions democràtiques, inclusiva, solidària, de respecte mutu, forta i autònoma; que no contraposa cohesió social a diversitat, i viu aquesta – la diversitat- com a una riquesa i com una finalitat.

 

 

Què volem aconseguir?

Enfortir els projectes comunitaris de la ciutat i generar-ne de nous, afavorir-ne la seva articulació i promocionar el valor de la seva tasca per al bé comú.

Visibilitzar

Apropar-nos a i relacionar-nos amb el màxim de diversitat de contextos i col·lectius que fan acció comunitària.

Connectar

Afavorir espais de trobada, coneixement i connexió entre tota aquesta diversitat que d’altra manera no existirien.

Generar coneixement

Co crear metodologia i generar coneixement sobre l’organització comunitària a partir dels interessos i inquietuds de les mateixes energies comunitàries.

Amb quins valors?

Transferència de coneixement

Facilitació del que passa en aquest moment

Cooperació entre agents de l'acció comunitària

Enfortiment dels projectes, tot respectant les seves prioritats

Innovació en la metodologia

Coproducció de les polítiques públiques i de la mateixa definició de coproducció

Inclusió de veus i ideologies, també les divergents i les minoritàries

 

Des de quins eixos?

Debat públic i metodològic

Crear debat públic i metodològic sobre temàtiques d'interès per a les entitats, projectes i professionals comunitàries i per a l'administració.

Territori (Barri acollidor)

Aconseguir que les Trobades d'Energies Comunitàries suposin un valor afegit per al barri que les acull.

Coproducció

Generar coneixement i eines per analitzar, definir i estimular la coproducció.

Xarxes

Conèixer, reconèixer, sumar i multiplicar projectes comunitaris i xarxes de la ciutat de Barcelona.

Activitats

Generar activitats conjuntament per proporcionar espais de trobada i visibilització. Arribar als professionals i a la ciutadania.

Scroll to Top